Home Information Center Announcements Հայտարարություն

Գյումրի համայնքի ղեկավարի կողմից անկացվող համայնքի բնակիչների ընդունելություն 2014թ. ընթացքում Գյումրի համայնքի ղեկավարի կողմից կազմակերպվել է համայնքի 274 բնակիչների ընդունելություն: Բարձրացված 272 հարցերին տրվել են սպառիչ պատասխաններ և համապատասխան պարզաբանումներ, իսկ Գյումրու համայնքապետարանի լիազորություններից դուրս հարցերին առնչվող 2 դիմումը վերահասցեավորվել է «Ջրմուղ կոյուղի» ՓԲԸ-ին:
Գյումրի համայնքի ղեկավարի կողմից անկացվող համայնքի բնակիչների ընդունելություն
2015թ. ընթացքում Գյումրի համայնքի ղեկավարի կողմից կազմակերպվել է համայնքի 242 բնակիչների ընդունելություն: Բարձրացված 240 հարցերին տրվել են սպառիչ պատասխաններ և համապատասխան պարզաբանումներ, իսկ Գյումրու համայնքապետարանի լիազորություններից դուրս հարցերին առնչվող 2 դիմումը վերահասցեավորվել է «Ջրմուղ կոյուղի» ՓԲԸ-ին: