Home Information Center Announcements Մրցույթներ

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի առաջին ենթախմբի ներքոգրյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

Բեռնել հայտարարությունները

հայտարարություն 1

հայտարարություն 2 

հայտարարություն 3