Home Information Center Announcements Հայտարարություն

 Գյումրու քաղաքապետարանը ՀՀ կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի № 660 որոշմամբ հաստատված «Կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների մասին իրազեկման և հրապարակված քաղաքաշինական ծրագրերի ու նախագծերի քննարկմանը և որոշումների ընդունմանը հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցության» կարգի համաձայն իրականացնում է իրազեկում՝ համաձայնեցման ներկայացված Գյումրի քաղաքի Երևանյան խճուղի թիվ 95/2 առևտրի սրահի ընդլայնման և Ռիժկովի փողոց թիվ 3 հասցեով պատկերասրահի նախագծային առաջարկությունների վերաբերյալ:
Շահագրգիռ անձիք, հասարակական կազմակերպությունները և հասարակության ներկայացուցիչները նախագծային առաջարկություններին կարող են ծանոթանալ քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնում և քաղաքապետարանի ինտերնետային կայքում:
Նախագծերի վերաբերյալ նորմատիվ և այլ իրավական ակտերով հիմնավորված դիտողությունները, առաջարկությունները, ինչպես նաև սեփական միջոցներով կատարված անկախ փորձաքննության գրավոր եզրակացությունները ներկայացնել Գյումրու քաղաքապետարան՝ մինչև սույն թվականի հունիսի 17-ը: Նախագծերի հասարակական քննարկումները կկայանա սույն թվականի հունիսի 17-ին՝ ժամը 16-ին քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնում: