Home Information Center Announcements Հայտարարություն

Գյումրի քաղաքի կառույցների շահագործման և սպասարկման աշխատանքների կազմակերպման նպատակով քաղաքապետարանի բնակկոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժինը աշխատանքի է հրավիրում տարբեր մասնագիտությամբ բարեկարգման գծով բանվորների: