Home Information Center Announcements Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Գյումրի քաղաքի Գարեգին Նժդեհ փողոց N 9/5 հասցեում բնակելի համալիրի կառուցման նպատակով նախատեսվող գործունեությունից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտի վերաբերյալ» հանրային բաց լսման և քննարկման մասին

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք