Home Information Center Announcements Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Հաաայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Ղարսի խճուղի 4/7 հասցեում հանգստի, ժամանցային խաղերի և մարզական հավաքների կենտրոնի կառուցման նախագծի վերաբերյալ» հարցի հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք