Home Information Center Announcements Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա նախնական ազդեցությունների գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք