Home Information Center Announcements Հայտարարություն

                                                                Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Գյումրի քաղաքում իրականացվող փողոցաշինական աշխատանքների ընթացքի և ծրագրի շարունակականության ապահովման նպատակով փողոցների ընտրության մասին»հարցի վերաբերյալ հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ, Տեղեկանք