Home Information Center Announcements Հայտարարություն

Գյումրի համայնքի ղեկավարի կողմից անկացվող համայնքի բնակիչների ընդունելություն

2017 թվականի ընթացքում Գյումրի համայնքի ղեկավարի կողմից կազմակերպվել է համայնքի 256 բնակիչների ընդունելություն: Բարձրացված 256 հարցերին տրվել են սպառիչ պատասխաններ և համապատասխան պարզաբանումներ: